Pomůcky na cvičení:

ELASTICKÉ LANO na cvičení SPS

1 ks ..................................... 700,-

(pozor - Centrum Smíšek navýšilo cenu od 9/23)

BALANČNÍ PODLOŽKA  na cvičení SPS

1 ks ..................................... 900,-

OPĚRNÁ TYČ - 2X na cvičení SPS

2 ks ..................................... 200,-

Krásné cvičení pro krásný pocit! : )